Skip links

Tak Över Huvudet

Betala hyran, avgiften eller elräkningen

Vi tror på comeback, på revansch – och att det ska vara så lätt som möjligt att ta sig tillbaka om du blir sjukskriven eller arbetslös. Därför har vi skapat Tak Över Huvudet, så att du inte behöver oroa dig för dina boendekostnader under tiden.

Tak över huvudet gäller alla olika boendeformer – oavsett om du bor i villa, bostadsrätt eller hyresrätt. Du får använda det utbetalda beloppet på det sätt som passar dig för att täcka dina fasta kostnader. Sen kan du spendera dina pengar på det sätt som blir bäst för dig.

För att teckna några av våra försäkringar behöver du uppfylla följande villkor:

  • Du ska ha fyllt 18 år men inte 64 år.
  • Du har vid tiden för ansökan varit tillsvidareanställd under en sammanhängande tid av minst sex månader med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka.
  • Du är fullt arbetsför.
  • Du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till socialförsäkringsförmåner från svensk försäkringskassa vid behov och du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

Vid permittering måste du ha en arbetstid om minst 17 timmar per vecka. För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

Vid arbetslöshet gäller att du ska ha haft försäkringen i 180 dagar före det att du får information om varsel eller uppsägning. Vid sjukskrivning gäller att du ska ha haft försäkringen i minst 30 dagar före det att du blir sjuk. För både hel sjukskrivning och ofrivillig arbetslöshet kan din ersättning börja betalas ut om du oavbruten varit arbetsoförmögen eller ofrivilligt arbetslös under minst 30 dagar. Ersättning betalas då ut retroaktivt från dag 15 av din arbetsoförmåga eller arbetslöshet.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.