Skip links

Sluta Aldrig Rulla

Tanka, köp nya däck eller betala leasingen.

För många människor är bilen det allra viktigaste redskapet i livspusslet – för andra är bilen synonym med frihet. Sluta Aldrig Rulla betalar dina bilkostnader om du blir sjukskriven eller arbetslös, så att du kan fokusera på att bli frisk och hitta ditt nästa drömjobb.

Sluta aldrig rulla omfattar alla dina biltutgifter upp till det försäkrade beloppet – service, leasingkostnader, bensin och andra utgifter.  Du får använda det utbetalda beloppet på det sätt som passar dig för att täcka dina fasta kostnader. Sen kan du spendera dina pengar på det sätt som blir bäst för dig.

Du kan teckna försäkringen även om du leasar en bil. Du får använda det utbetalda beloppet på det sätt som passar dig för att täcka dina fasta kostnader. Sen kan du spendera dina pengar på det sätt som blir bäst för dig.

Ja, om du är ansvarig att betala bilens kostnader. Du får använda det utbetalda beloppet på det sätt som passar dig för att täcka dina fasta kostnader. Sen kan du spendera dina pengar på det sätt som blir bäst för dig.

För att teckna några av våra försäkringar behöver du uppfylla följande villkor:

  • Du ska ha fyllt 18 år men inte 64 år.
  • Du har vid tiden för ansökan varit tillsvidareanställd under en sammanhängande tid av minst sex månader med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka.
  • Du är fullt arbetsför.
  • Du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till socialförsäkringsförmåner från svensk försäkringskassa vid behov och du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

Vid permittering måste du ha en arbetstid om minst 17 timmar per vecka. För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

Vid arbetslöshet gäller att du ska ha haft försäkringen i 180 dagar före det att du får information om varsel eller uppsägning. Vid sjukskrivning gäller att du ska ha haft försäkringen i minst 30 dagar före det att du blir sjuk. För både hel sjukskrivning och ofrivillig arbetslöshet kan din ersättning börja betalas ut om du oavbruten varit arbetsoförmögen eller ofrivilligt arbetslös under minst 30 dagar. Ersättning betalas då ut retroaktivt från dag 15 av din arbetsoförmåga eller arbetslöshet.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.