Skip links

Ring Surfa Ring

Nya AirPods, laga skärmen och betala räkningen!

Vi tror på comeback, på revansch – och att det ska vara så lätt som möjligt att ta sig tillbaka om du blir sjukskriven eller arbetslös. Tänk dig då att kunna försäkra kostnaden för allt som rör mobilen – så att du kan ringa och surfa tryggt.

Vanliga frågor!

Ja, ni ska teckna en försäkring per person och mobilkostnad ni vill försäkra.

Om du uppfyller villkoren för att kunna teckna försäkringen kan du även teckna försäkringen för att täcka dina barns kostnader

För att teckna några av våra försäkringar behöver du uppfylla följande villkor:

  • Du ska ha fyllt 18 år men inte 64 år.
  • Du har vid tiden för ansökan varit tillsvidareanställd under en sammanhängande tid av minst sex månader med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka.
  • Du är fullt arbetsför.
  • Du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till socialförsäkringsförmåner från svensk försäkringskassa vid behov och du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

Vid permittering måste du ha en arbetstid om minst 17 timmar per vecka. För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

Vid arbetslöshet gäller att du ska ha haft försäkringen i 180 dagar före det att du får information om varsel eller uppsägning. Vid sjukskrivning gäller att du ska ha haft försäkringen i minst 30 dagar före det att du blir sjuk. För både hel sjukskrivning och ofrivillig arbetslöshet kan din ersättning börja betalas ut om du oavbruten varit arbetsoförmögen eller ofrivilligt arbetslös under minst 30 dagar. Ersättning betalas då ut retroaktivt från dag 15 av din arbetsoförmåga eller arbetslöshet.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.