Skip links

Livskvalitet

Kläder till barnen, handla mat eller unna dig

Mat, bensin eller kläder till barnen – vardagsutgifterna finns där även om du blir sjukskriven eller arbetslös. Därför har vi skapat försäkringen Livskvalitet, som kan ge dig pengar till dina utgifter varje månad även när livet inte är som det ska.

Livskvalitet täcker alla dina fasta utgifter upp till det försäkrade beloppet – sen kan du spendera dina pengar som du vill på tex mat, kläder, resor och annat.

För att teckna några av våra försäkringar behöver du uppfylla följande villkor:

  • Du ska ha fyllt 18 år men inte 64 år.
  • Du har vid tiden för ansökan varit tillsvidareanställd under en sammanhängande tid av minst sex månader med en arbetstid om minst 17 timmar per vecka.
  • Du är fullt arbetsför.
  • Du är bosatt och folkbokförd i Sverige och har rätt till socialförsäkringsförmåner från svensk försäkringskassa vid behov och du har vid tiden för ansökan inte kännedom om något varsel om uppsägning eller kommande arbetslöshet.

Vid permittering måste du ha en arbetstid om minst 17 timmar per vecka. För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.

Vid arbetslöshet gäller att du ska ha haft försäkringen i 180 dagar före det att du får information om varsel eller uppsägning. Vid sjukskrivning gäller att du ska ha haft försäkringen i minst 30 dagar före det att du blir sjukskriven. För både hel sjukskrivning och ofrivillig arbetslöshet kan din ersättning börja betalas ut om du oavbruten varit arbetsoförmögen eller ofrivilligt arbetslös under minst 30 dagar. Ersättning betalas då ut retroaktivt från dag 15 av din arbetsoförmåga eller arbetslöshet.

För att få en fullständig beskrivning av försäkringens innehåll bör du läsa försäkringsvillkoren.